หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
"คิดใหม่ ทำใหม่ ฉับไว
โปร่งใส ขอแก้ไขทุกปัญหา"
นายจำรัส คัตตพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
Huaibong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยบง ...คิดใหม่ ทำใหม่ ฉับไว โปร่งใส ขอแก้ไขทุกปัญหา
  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงา [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสำคัญประกอบการพิจารณา [ 2 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
         
   
เรื่อง เด็กแรกเกิด (20 เม.ย. 2565)    อ่าน 67  ตอบ 1  
เรื่องรับสมัครเด็กเล็กคะ (20 เม.ย. 2565)    อ่าน 61  ตอบ 1  
 

ตัดเย็บเสื้อผ้า
 
   
   
   


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]เช่าบริการเว็บไซต์ โปรแกรมและระบบจัดการเว็บไซต์ในเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราธรรมจักร) จำนวน ๑๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]

   
 

 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วัดหนองม่วง
   
สถ.จ.สระบุรี ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 41/2565 และครั้งที่ 42/2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ดอนพุด ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สำหรับการประกวดร [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ดอนพุด ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทสบาลสายบริหารสถานศึกษา [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ดอนพุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมืนผลโครงการ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำป [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ดอนพุด ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สำหรับการประกวดร [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.พุกร่าง โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย(วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระม [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
 
 
       
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
   
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
การน้อมนำเเนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
แนวทางการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ข้อสั่งการเเนวทางการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
แจ้งรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการฯ เเละชำระเงินค่าลงทะเบี [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ 4/2 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
มติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 172 
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผุ้ประกอบวิชาชีพวิศ [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
  
 
 
 
 


กิจกรรมการรับมอบแพมเพิสและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบ [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ป [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 30 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ. [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 35 


กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 46 


มอบต้นไม้ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 36 


ภาพกิจกรรม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จ [ 18 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 44 


กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดย่านชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระ [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 49 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 43 


กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 61 


กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 54 


กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 63 


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรุงพัฒนาองค [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 59 


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ขอรายงานการปฏิ [ 2 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 55 


นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังห [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 59 


โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยเหล่ากาชาดจังห [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 120 


การติดตาม เยี่ยมเยียน ผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกควบคุมประพฤติ [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 131 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 177 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง โดยงานนโบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 144 


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 184 


[ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 166 

 
  อยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สภาพสังคม
  สาธารณูปโภค
  การบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2552
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-555-8377
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 

Facebook
อบต.ห้วยบง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตำบลห้วยบง