หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
"คิดใหม่ ทำใหม่ ฉับไว
โปร่งใส ขอแก้ไขทุกปัญหา"
นายจำรัส คัตตพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
Huaibong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยบง ...คิดใหม่ ทำใหม่ ฉับไว โปร่งใส ขอแก้ไขทุกปัญหา
  
 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยวิสามัญ ครั้งที่สี่ ประจำปี พ.ศ. [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 18 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจ [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 17 
         
   
สมัครเรียน (27 เม.ย. 2566)    อ่าน 70  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการ (27 เม.ย. 2566)    อ่าน 73  ตอบ 1  
 
ตัดเย็บเสื้อผ้า
 
   
   
   


จ้างเหมาบริการจัดทำคิวอาร์โค้ดรายละเอียดผู้ใช้บริการน้ำประปาและบริการจัดเก็บขยะม [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนซอยหลังโ [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนซอยหลังโรงเรียนวัดห้วยบง) [ 19 ก.ย. 2566 ]

   
 

 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วัดหนองม่วง
   
ทต.หนองบัว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเห [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลิ่งชัน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ ส [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.พุคำจาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 142 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเห [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเห [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลิ่งชัน อบต.ตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนวัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ. [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลิ่งชัน ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒน [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
 
 
       
 
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
   
การจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
มติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 149 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 9/2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 158 
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงาน [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดสร [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายง [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
  
 
 
 
 


โครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร วัดมงคลชัยพัฒนา [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 14 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 21 


กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมในวันธรรมะสวนะ เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ตา [ 8 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 12 


กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมในวันธรรมะสวนะ วัดป่าคา [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 20 


กิจกรรมสวดมนต์ของคณะสงฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 21 


กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมในวันธรรมะสวนะ วัดหนองม่วง [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 


เยี่ยมบ้านกาชาด หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยบง [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 26 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย [ 16 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 34 


โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวนะ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดห้วยบง [ 16 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 19 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ. [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 31 


โครงการสานรักวันแม่ (วันแม่แห่งชาติ) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 20 


พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ของคณะสงฆ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภา [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 30 


กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิ [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 28 


โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวนะ ประจำปี 2566 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา(พระอารามหลวง) [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 38 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 18 


โครงการ1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอ [ 3 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 22 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิ [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 22 


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเ [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 19 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 21 


มอบแพมเพิสให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 26 

 
  อยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สภาพสังคม
  สาธารณูปโภค
  การบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2552
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-555-8377
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 

Facebook
อบต.ห้วยบง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตำบลห้วยบง