หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงานงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศฐานในการคำณวนและร้อยละและร้อยละของฐานในการคำณวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการดำเินินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก รอบ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการบรรายงานการดำเินินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
นโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2