หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ครู ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศมาตรการทางวินัยและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)