หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
"บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล
ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น"
นายสวัสดิ์ แม้นบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
Huaibong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยบง ...บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น...
 
   
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ (สายเลียบคลองห้วยแร่ – เขตติดต่อตำบลผึ้งรวง ) ตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ ๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท   (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ น.  ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่โครงการก่อสร้างถนนยาดยาง หมู่ที่ ๒  (สายเลียบคลองห้วยแร่ - เขตติดต่อตำบลผึ้งรวง) ตำบลห้วยบง   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
  
กำหนดยื่นซองสอบราคายื่นได้ทุกวันทำการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงและทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่   ๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔  ถึงวันที่   ๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๕  น. เป็นต้นไป  ณ       ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓,๐๐๐.๐๐  บาท  ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ระหว่างวันที่  ๒  กุมภาพันธ์    ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๖๒๓-๗๔๗๖ ,   ๐-๓๖๒๓-๗๒๕๑ – ๔  ต่อ  ๑๘   ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2554 เวลา 09.50 น. โดย คุณ ฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล

ผู้เข้าชม 1118 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-868-9199,
036-298463-6 ต่อ 23
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10