หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
"บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล
ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น"
นายสวัสดิ์ แม้นบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
Huaibong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยบง ...บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น...
 
   
 
 
 

 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อประปา (วางท่อเมนประปา) หมู่ที่ ๕  
 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา (วางท่อเมนประปา)  หมู่ที่  ๕ (สายทางเข้าวัดมงคลชัยพัฒนา) ตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท   (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
           กำหนดยื่นซองสอบราคายื่นได้ทุกวันทำการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงและทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่   ๒๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔  ถึงวันที่   ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๙  มีนาคม   ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๕  น. เป็นต้นไป  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๘๐๐.๐๐  บาท  ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ระหว่างวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์    ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๖๒๓-๗๔๗๖ ,   ๐-๓๖๒๓-๗๒๕๑ – ๔  ต่อ  ๑๘   ในวันและเวลาราชการ


 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 16.12 น. โดย คุณ ฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล

ผู้เข้าชม 1114 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-868-9199,
036-298463-6 ต่อ 23
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10