หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
"บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล
ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น"
นายสวัสดิ์ แม้นบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
Huaibong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยบง ...บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น...
 
   
 
   
 
  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน
   
  โทรศัพท์สาธารณะ
 
 
   
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
    คลองห้วยแร่    
    คลองห้วยยาง    
    คลองวังไทร    
      แหล่งน้ำทีสร้างขึ้น
    คลองชลประทาน จำนวน 3 สาย
    ฝายน้ำล้น จำนวน 6 แห่ง
    บ่อน้ำ จำนวน 300 แห่ง
  ประชาชนในตำบล มีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
 


 
       ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีแหล่งน้ำภาย ในตำบลหลายแห่งสภาพความเป็นอยู่ โดยทั่วไป ของคนในตำบลห้วยบงจะอาศัยกระจายอยู่ตาม พื้นที่ของตนเพื่อการประกอบอาชีพ และบางหมู่ บ้านจะรวมตัวอยู่กันเป็นชุมชนมีการถ้อยทีถ้อย อาศัยเอื้ออาทรต่อกัน อีกทั้งประชาชนในตำบล ห้วยบงยังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตาม แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว คือ พออยู่ พอกิน พอใช้
 
 
มีถนนทั้งสิ้น จำนวน 41 เส้น แยกเป็น
ถนนลาดยาง 26 เส้น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 13 เส้น
ถนนลูกรัง 12 เส้น
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-868-9199,
036-298463-6 ต่อ 23
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10