หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
"บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล
ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น"
นายสวัสดิ์ แม้นบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
Huaibong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยบง ...บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น...
 
   
 
   
 
    เนื่องจากประชาชนตำบลห้วยบงส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธภายในตำบลห้วยบงจึงมีวัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
  วัดห้วยบง (หมู่ที่ 2)
  วัดมงคลชัยพัฒนา (หมู่ที่ 5)
  วัดหนองม่วง (หมู่ที่ 7)
  วัดป่าคา (หมู่ที่ 8)
  วัดสาธุประชาสรรค์ (หมู่ที่ 9)
   
  วันขึ้นปีใหม่
  วันสงกรานต์
  วันเข้าพรรษา
  วันลอยกระทง
 
 
   
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
   
  ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 1 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร (หมู่ที่ 5)
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 3 แห่ง
    โรงเรียนวัดห้วยบง (หมู่ที่ 2)
    โรงเรียนวัดป่าคา (หมู่ที่ 8 )
    โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ (หมู่ที่ 9)
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) มีจำนวน 1 แห่ง
    โรงเรียนวัดห้วยบง (หมู่ที่ 2)
  สถานศึกษาสำหรับเด็กพิการ มีจำนวน 1 แห่ง
    ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี


 
       ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีแหล่งน้ำภาย ในตำบลหลายแห่งสภาพความเป็นอยู่ โดยทั่วไป ของคนในตำบลห้วยบงจะอาศัยกระจายอยู่ตาม พื้นที่ของตนเพื่อการประกอบอาชีพ และบางหมู่ บ้านจะรวมตัวอยู่กันเป็นชุมชนมีการถ้อยทีถ้อย อาศัยเอื้ออาทรต่อกัน อีกทั้งประชาชนในตำบล ห้วยบงยังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตาม แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว คือ พออยู่ พอกิน พอใช้
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น
ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-868-9199,
036-298463-6 ต่อ 23
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10