หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
"บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล
ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น"
.............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยบง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
Huaibong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยบง ...บริสุทธิ์ โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประเพณีเด่น...
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ส่งเสริมและพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการบริหารจัดการของอบต.

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน

ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยมี ประสิทธิภาพ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-298-463-6
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10